Bli med i Tananger Gospel!

Tananger Gospel er et voksenkor, som øver i kirka en tirsdag i måneden kl. 19.00-21.15.
På repertoaret står både gospel og norske kristne sanger i ulik musikkstil.
Tananger Gospel på Facebook: Klikk  

 

 

 

 

 

Dirigent er Tine Suman Hodne og bandleder er Elin Underhaug Kanu.

VÅRPLAN TANANGER GOSPEL 2020
Øvelser:
28.1 Øvelse
18.2 Øvelse
10.3 Øvelse
16.3 Øvelse
24.3 Øvelse
21.4 Øvelse
5.5 Øvelse/Ut på tur

Opptreden:
27.3 Konsert Ronald Utbult

Nye medlemmer kan ta kontakt med lederne Helga Frøyland og Bjørg Lauvvik eller en de kjenner i koret. Vi har plass til flere.

Kor er et stort og viktig samarbeidsprosjekt. Takk for ditt bidrag! Dere kan melde forfall til Bjørg Lauvvik (91870152) eller Helga Frøyland (48029658)
Kontingent med Vipps: Tananger Sokn Tananger Gospel: 129744. 300 kr.