Bli med og syng med Tananger Gospel!
Velkommen til nye og gamle sangere.

Tananger Gospel er et voksenkor, som øver i kirka tirsdager kl. 19.00-21.30.

Øvelser: våren 2024
tirsdag 9. jan
tirsdag 30. jan.
tirsdag 20. febr.
tirsdag 19. mars
tirsdag 9. april
tirsdag 30. april
tirsdag 14. mai
mandag 3. juni (ekstra)
tirsdag 11. juni

På repertoaret står både gospel og norske kristne sanger i ulik musikkstil.

Tananger Gospel på Facebook: Klikk  

bilde av dirigent Olav Mobilde av pianist Harald Westermoen

 

 

Dirigent er Olav Mo.
Pianist er Harald Westermoen.

Nye medlemmer kan ta kontakt med leder Siv Elin Mæland 415 12651
eller Toril Roalsvik 480 32827. Vi har plass til flere!

Kor er et stort og viktig samarbeidsprosjekt. Takk for ditt bidrag!
Dere kan melde forfall til Siv Elin Mæland 415 12651

Kontingenten er kr. 500 pr. semester.
Betales med med VIPPS 116377 velg Medlemskont. Tananger Gospel

 

(UU:ok)