Bli med og syng med Tananger Gospel!

På nyåret 2022 ser vi imidlertid situasjonen av før vi igjen samstemmer våre røster. Info kommer etter hvert.

Velkommen til nye og gamle sangere.

Tananger Gospel er et voksenkor, som øver i kirka en tirsdag i måneden kl. 19.00-21.15.
På repertoaret står både gospel og norske kristne sanger i ulik musikkstil.
Tananger Gospel på Facebook: Klikk  

Ny dirigent er menighetens nye musikalske leder: Laura Kern.

Nye medlemmer kan ta kontakt med leder Siv Elin Mæland 415 12651 eller Toril Roalsvik 480 32827. Vi har plass til flere.

Kor er et stort og viktig samarbeidsprosjekt. Takk for ditt bidrag! Dere kan melde forfall til Siv Elin Mæland 415 12651
Kontingent med Vipps: Tananger Sokn Tananger Gospel: 129744. 300 kr.