Bli med i Tananger Gospel!

Tananger Gospel er et voksenkor, som øver i kirka en tirsdag i måneden kl. 19.00-21.15.
På repertoaret står både gospel og norske kristne sanger i ulik musikkstil.

 

 

 

 

 

Dirigent er Tine Suman Hodne og bandleder er Elin Underhaug Kanu.

VÅRPLAN TANANGER GOSPEL 2019
Tirsdag 15. jan. Øvelse
Tirsdag 12. febr. Øvelse
Tirsdag 12. mars: Øvelse
Tirsdag 31. apr: Øvelse
Tirsdag 21. mai: Øvelse
Torsdag 23. mai: Tanangerdagene med Einar Lunde, i kirka

HØSTPLAN TANANGER GOSPEL 2019
Tirsdag 27.aug. Øvelse
Tirsdag 24. sept. Øvelse
Tirsdag 22. okt: Øvelse
Tirsdag 19. 11: Øvelse

Nye medlemmer kan ta kontakt med lederne Helga Frøyland og Bjørg Lauvvik eller en de kjenner i koret. Vi har plass til flere.

Kor er et stort og viktig samarbeidsprosjekt. Takk for ditt bidrag! Dere kan melde forfall til Bjørg Lauvvik (91870152) eller Helga Frøyland (48029658)
Kontingent med Vipps: Tananger Sokn Tananger Gospel: 129744. 300 kr.