Bli med i Tananger Gospel!

Tananger Gospel er et voksenkor, som øver i kirka en tirsdag i måneden kl. 19.00-21.15.
På repertoaret står både gospel og norske kristne sanger i ulik musikkstil.
Tananger Gospel på Facebook: Klikk  

 

 

 

 

 

Dirigent er Tine Suman Hodne og bandleder er Elin Underhaug Kanu.

HØSTPLAN TANANGER GOSPEL 2019
Øvelser:
Tirsdag 27. august
Tirsdag 24. september
Tirsdag 22. oktober
Tirsdag 19. november
Tirsdag 3. desember

Opptreden:
Onsdag 4. september, Ræge kirke, 10 år – konsert med flere kor
Søndag 15. september, Tananger kirke – Gudstjeneste
Fredag 8. november, Ganddal- julemesse
Søndag 15. desember, Tananger kirke – Vi synger julen inn

Nye medlemmer kan ta kontakt med lederne Helga Frøyland og Bjørg Lauvvik eller en de kjenner i koret. Vi har plass til flere.

Kor er et stort og viktig samarbeidsprosjekt. Takk for ditt bidrag! Dere kan melde forfall til Bjørg Lauvvik (91870152) eller Helga Frøyland (48029658)
Kontingent med Vipps: Tananger Sokn Tananger Gospel: 129744. 300 kr.