Bli med og syng med Tananger Gospel!
Velkommen til nye og gamle sangere.

Tananger Gospel er et voksenkor, som øver i kirka tirsdager kl. 19.00-21.30.

Høstens datoer:

  1. august
  2. sep
  3. okt
  4. okt
  5. nov
  6. nov (ekstra øvelse)
  7. des
  8. des (ekstra øvelse)

På repertoaret står både gospel og norske kristne sanger i ulik musikkstil.
Tananger Gospel på Facebook: Klikk  

 

 

 

Dirigent er menighetens musikalske leder: Laura Kern.
Pianist er Harald Westermoen.

Nye medlemmer kan ta kontakt med leder Siv Elin Mæland 415 12651
eller Toril Roalsvik 480 32827. Vi har plass til flere!

Kor er et stort og viktig samarbeidsprosjekt. Takk for ditt bidrag!
Dere kan melde forfall til Siv Elin Mæland 415 12651

Kontingenten er kr. 600 pr. semester.
Betales med med VIPPS 116377 velg Medlemskont. Tananger Gospel