–  for deg som er hjemme på dagtid og for pensjonister.

Vi begynner med lunsjbufé kl. 12.00 med tid til en god drøs med andre.
Så kan kaffien nytes med «någe attåt»- som vil være et foredrag, kåseri eller et kulturelt innslag.
Ferdig ca. kl. 13.30.
Lunsjen koster kr 50,-.

21. september
Arnt Olav Klippenberg: «Livet er ikke det verste man har.»
Forfatter og artist Klippenberg kåserer.

19. oktober
Kjell Magnus Haaland: «Mitt Ukraina»
Bonden med jordbruksvirksomhet i Ukraina kåserer.

16. november
Henry Ove Berg: « Et liv i beredskap.»
En historie med hendelser fra oppvekst, forsvaret, oljeindustri,  politiet og brann og redning.
Henry Ove har tidligere jobbet i oljeindustrien, vært politistasjonssjef og senere Brann- og redningssjef

14. desember
Per Arne Tengesdal: «Juletanker»
Per Arne er har mange års erfaring som gateprest i Stavanger. Nå vikarierer han som sokneprest i Sørnes menighet.
Utlodning og servering av julegrøt.

Velkommen til hyggelige torsdager i Tananger kirke!