Treffen

Treffen samles fra høsten 2024 i Sola kirke, en tirsdag i måneden.,
men vi har noen samlinger i tillegg til dette.

Treffen er tilrettelagt klubb for dem over 18 år. Treffen holder til i menighetssalen i Sola kirke på tirsdager,
Tidspunkt for samlingene er 18:30-20:00.

Hjertelig velkommen!

Program for våren 2024

Dato Sted
Tirsdag  27. aug. Sola Oppstart, treffen-historie og bingo.  Andakt ved Turid Tjora
Tirsdag  17. sept. St. Petri Høsttakkegudstjeneste – kl. 18:00 Avreise fra Sola og Tananger kirker kl. 17:15.
Tirsdag 24.sept. Sola Gudstjenesteverksted + spillekveld Andakt ved Tracy Rishton
Søndag 29. sept. Tananger  Delta i gudstjeneste i Tananger kirke De som har oppgaver i gudstjenesten møter kl. 10:00
Tirsdag 8. okt. TS-museet  Besøk på TS-museet Andakt ved Lise-Ingeleiv Gunnaleite. Oppmøte ved Sola kirke kl. 18:45
Torsdag 24. okt. Hafrsfjord  Besøk til Treffen i Hafrsfjord menighetssenter oppmøte ved Sola kirke kl. 18:30, tilbake ca 21:30. Henting fra Tananger avtales.
Tirsdag 12.nov. Sola Øve til julespill Andakt ved Berit Espeseth
Tirsdag 7.des Sola Julefest Julespill, bevertning og juletregang.
Familie og venner er hjertelig velkomne!

 

Illustrasjon til bibelverset Salme 118,24deltagere far treffen spiller rytmeinstrumenter

HVA ER TREFFEN?
Treffen er en klubb for alle, men den er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. De som er med i klubben, er fra 18 år og oppover. Vi har også medlemmer som har passert de 60, så her er rom for alle. Medlemskontingenten er på kr. 300,- per år. Disse pengene går blant annet til å subsidiere turer og utflukter.
Vi samles fra høsten 2024en tirsdag i måneden kl. 18.30-20.300 i Sola kirke. (Vi tar fri i skolens ferier).
I tillegg er vi med på gudstjeneste, og besøker vår venner i Hafrsfjord- Treffen.
På programmet står det hvilken dag, dato og sted som gjelder den enkelte samlingen.

På klubbkveldene har vi sang og musikk, andakt, bespisning og forskjellige aktiviteter som bingo, folkeviseleik, videokveld, misjonskveld, fødselsdagsparty og mye annet.
Vi bruker å dra på en tur på ett av møtene i hvert semester.
Vi har også en vennskapsklubb i Hafrsfjord Treffen, som vi regelmessig besøker og får besøk av. Til jul øver vi på et julespill, og får vist det til slekt og venner på vår årlige julefest. To ganger i året deltar vi på gudstjeneste i en av de fire kirkene i Sola.
Vi storkoser oss i Treffen, og det er plass til mange flere. Ønsker du å delta selv eller kjenner du noen som du tror dette kan passe for, så kom på et av møtene eller ta kontakt med diakonen i Sola:

Kontaktperson
Lise-Ingeleiv Grunnaleite
Tlf.: 906 62 631
E-post: 
ingeleiv.grunnaleite@solamenighet.no
Vi sender deg gjerne et program, hvis du ønsker det.
(UU:ok)