Vil du varsle?

Den norske kirke har systemer for varsling, både for kirkelige medarbeidere og for andre.

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold, slik at dette kan gjøres noe med. Du kan si fra både skriftlig og muntlig. Når du har sendt inn varsel vil du få et svar i løpet av åtte dager.

Denne lenken fører deg til varslingssiden til Den norske kirke.