Visjon: 

bilde av teksten:

Tananger menighet vitner i ord og handling om Jesus Kristus ved å være:

             • Bekjennende: Å tilbe den treenige Gud.
             • Åpen: Å være et fellesskap som favner alle mennesker og rommer hele livet.
             • Tjenende: Å vise nestekjærlighet, fremme rettferdighet og verne om skaperverket.

Vårt slagord: «Los gjennom livet!»

illustrasjon av vår visjonsbåt med BÅT for bekjennende, åpen og tjenende

(UU:ok)