«Vår visjon: Tananger menighet, -en oase hvor alle opplever Guds nåde og nærhet.«

 

Våre verdier:

  • Disippelgjøring: Være Jesu disipler, gjøre medmennesker til bevisste etterfølgere av jesus.
  • Jesus: Vår frelser, vår los gjennom livet, kirkens hjørnestein, vårt ideal for hvordan vi møter mennesker.
  • Ekte: Vi taler ekte om livet og troen. Vi er ekte i vår væremåte.
  • Raus: Vi er åpne og inkluderende. Vi er tolerante og gir rom for mangfold.
  • Visjonær: Vi er nyskapende og våger det nye og ukjente. Vi er djerve i å sette oss grensesprengende mål.

Vi vil være en DJERV menighet!