Visjon: 

Tananger menighet vitner i ord og handling om Jesus Kristus ved å være:

    • Bekjennende: Å tilbe den treenige Gud.
    • Åpen: Å være et fellesskap som favner alle mennesker og rommer hele livet.
    • Tjenende: Å vise nestekjærlighet, fremme rettferdighet og verne om skaperverket.

Vårt slagord: «Los gjennom livet!»