Wannabe FollowMe er opplegg for de som har vært konfirmant og vil bli med videre som FollowMe’er. Wannebe FollowMe er i høst to samlinger tidlig på høsten. Etter det får du bli med i   for å bli klar for å bli med i FolloWMe. Les mer om FolloWMe.

Medlemsavgift: kr. 200,- pr. år

Høsten 2021 i WBFM i Tananger

Samling:__ Dato:_____________ TEMA:_______________________________________ Hvor:______________
1. 18. august
kl. 18:00-20:00
Tema: Målet med WBFM
IS
Kirketorget

Mer info kommer senere

Otto og Anne Marit har samlingene sammen.