Logo: Follow Me trainingFollowMe Training er opplegg for de som har vært konfirmant og vil bli med videre som FollowMe’er.  FollowMe Training er i høst to samlinger tidlig på høsten. Etter det får du bli med i  for å bli klar for å bli med i FolloWMe. Les mer om FolloWMe.

Medlemsavgift: kr. 200,- pr. år

Otto og Anne Marit har samlingene sammen.

(UU:ok)