Wannabe FollowMe er opplegg for de som har vært konfirmant og vil bli med videre som FollowMe’er. Wannebe FollowMe er i høst to samlinger tidlig på høsten. Etter det får du bli med i   for å bli klar for å bli med i FolloWMe. Les mer om FolloWMe.

Medlemsavgift: kr. 200,- pr. år

Høsten 2020 i WBFM i Tananger

Samling:__ Dato:_____________ TEMA:_______________________________________ Hvor:______________
1. 19. august
kl. 18:00-20:00
Tema: Målet med WBFM
PIZZA
Kirketorget
2. 2. september
kl. 18:00-20:00
Mål: Temaet skal bevisstgjøre deg på dine
holdninger til deg selv og de andre, gjøre
deg trygg i gruppa og trygg på hva Gud
tenker om deg 
Hjemme hos Anne Marit

Otto og Anne Marit har samlingene sammen.